Malmö cirkusskola drivs som en förening. Högsta beslutande instans är föreningens styrelse. Vi startade vår verksamhet 1985 och har sedan dess bedrivit kurser i olika cirkuskonster. Malmö Cirkusskola är medlem i Svenska gymnastikförbundet. Cirkusskolan har över 300 aktiva medlemmar i åldern 3 – 50 år, men de flesta av våra elever är mellan 3 och 20 år.

Verksamheten består dels av kurser under terminerna och dels av offentliga föreställningar. Kurserna håller vi i Malmö och Lund.

Som deltagare i våra kurser blir du också medlem i föreningen. är du intresserad av att vara med i föreningen styrelse så kan du kontakta oss på info@malmocirkusskola.nu och anmäla ditt intresse.