Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista.
T.ex. Swedbank, Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista eller om du har bytt bank.
Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista.
Här kan du skriva om du t.ex. haft utlägg för resa till externa uppdrag.
Summera det totala antalet arbetade timmar. Glöm inte räkna bort tid för eventuella matpauser.