Instruktioner för lönelista

Fyll i lönelistan senast den 10:e i månaden så får du lönen den 25.

Fyll bara i timmar fram till den sista dagen i föregående månad!

T.ex. om du har jobbat den 23/3, den 28/3 och den 5/4 så fyller du senast den 10/4 i en lönelista med de datum du jobbade i mars. Det du jobbar i april lämnar du in på nästa lönelista.

Arbetstid: om du har lektioner t.ex. kl 15.45-20.00 så kan du även få betalt 30 min före första lektionen för förberedelse och 15 min efter sista lektionen för undanplockning. Detta förutsätter att du är på plats på jobbet även dessa extra minuter. I lönelistan skriver du då tiden 15.15-20.15. Detta gäller bara om man jobbar under dagens första respektive sista lektion. De som jobbar del av dagen kan ej ta ut extra tid.

räkna ut antalet arbetstimmar för varje arbetsdag minus pauser. Exempelvis:

15/4 Mån: 15.30-22.00=6h

20/4 Lör: Cirkuskalas x2 14.00-18.30=4h

21/4 Sön: 08.30-14.15=5,25h + Cirkuskalas med trolleri 14.15-17.15 = 3h Tot: 8,25h

Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista eller om du har bytt adress.
Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista eller om du har bytt adress.
Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista.
T.ex. Swedbank, Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista eller om du har bytt bank.
Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista.
Här kan du skriva om du t.ex. haft utlägg för resa till externa uppdrag.
Summera det totala antalet arbetade timmar. Glöm inte räkna bort tid för eventuella matpauser.