Instruktioner för lönelista

Fyll i lönelistan senast den 10:e i månaden så får du lönen den 25.

Fyll bara i timmar fram till den sista dagen i föregående månad!

tex om du har jobbat den 23/3 den 28/3 och den 5/4 så fyller du senast den 10/4 i en lönelista med de datum du jobbade i mars. Det du jobbar i april lämnar du in på nästa länelista.

Arbetstid: om du har lektioner tex kl 15.45-20.00 så kan du även få betalt 30 min före första lektionen för förberedelse och 15 min efter sista lektionen för undanplockning. Detta förutsätter att du är på plats på jobbet även dessa extra minuter.  I lönelistan skriver du då tiden 15.15-20.15. Detta gäller bara om man jobbar under dagens första respektive sista lektion. De som jobbar del av dagen kan ej ta ut extra tid.

Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista.
T.ex. Swedbank, Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista eller om du har bytt bank.
Behöver bara fyllas i första gången du gör en lönelista.
Här kan du skriva om du t.ex. haft utlägg för resa till externa uppdrag.
Summera det totala antalet arbetade timmar. Glöm inte räkna bort tid för eventuella matpauser.