Malmö Cirkusskola har ett stort utbud av kurser för både barn och vuxna i Malmö och Lund. Våra kurser är uppdelade dels efter ålder och dels efter om deltagaren är nybörjare eller har gått hos oss tidigare. Vi rekommenderar att nya elever går i nybörjargrupp sin första termin på cirkusskolan, efter det går man över till fortsättningsgrupp. Ofta har vi en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp  samtidigt. Då delar vi upp eleverna i vissa moment och i andra moment tränar alla tillsammans. I de flesta grupperna deltar barnen själva i aktiviteten (utan medföljande vuxen i träningslokalen) eftersom detta skapar en lugnare träningsmiljö för barnen. Vi har även några grupper främst för yngre barn där även medföljande vuxen är med under träningen.

Åldersgrupperna går omlott så att det ofta finns flera olika grupper att välja på, på dettas vis kan syskon och kompisar lättare gå i samma grupp.

Träningslokaler
Alla kurser i Malmö bedrivs i vår fina nya cirkuslokal på Kopparbergsgatan 6D (ganska nära Nobeltorget). Kurserna i Lund bedrivs i Järnåkraskolans gymnastiksal.

Trygga ledare
Våra ledare utbildas både via interna ledarutbildningar och externa kurser hos Gymnastikförbundet, fritidsförvaltningen och andra aktörer. Vi har de licenser som Gymnastikförbundet kräver för passning på de olika redskapen.
Vi ska vara en verksamhet fri från övergrepp, därför är vi extremt noga med vilka vi släpper in. Genom att begära in registerutdrag för alla ledare kan vi förhindra att någon som tidigare blivit dömd för sexual- eller barnpornografibrott eller allvarligare former av våldsbrott har ansvar för barnen.

Kurser i Malmö

Kurser i Lund