Malmö Cirkusskola har ett stort utbud av kurser för både barn och vuxna i Malmö och Lund. Våra kurser är uppdelade dels efter ålder och dels efter om deltagaren är nybörjare eller har gått hos oss tidigare. Vi rekommenderar att nya elever går i nybörjargrupp sin första termin på cirkusskolan, efter det går man över till fortsättningsgrupp. Ofta har vi en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp  samtidigt. Då delar vi upp eleverna i vissa moment och i andra moment tränar alla tillsammans. I de flesta grupperna deltar barnen själva i aktiviteten (utan medföljande vuxen i träningslokalen) eftersom detta skapar en lugnare träningsmiljö för barnen. Vi har även några grupper främst för yngre barn där även medföljande vuxen är med under träningen.

Åldersgrupperna går omlott så att det ofta finns flera olika grupper att välja på, på dettas vis kan syskon och kompisar lättare gå i samma grupp.

Träningslokaler
Alla kurser i Malmö bedrivs i vår fina nya cirkuslokal på Kopparbergsgatan 6D (ganska nära Nobeltorget). Kurserna i Lund bedrivs i Järnåkraskolans gymnastiksal.

Kurser i Malmö

Kurser i Lund